2009. január 31., szombat

Szabó Lőrinc


De szép vagy, lány, te rebbenőszemű,
de isteni, te dolgos, egyszerű,
de ártatlan vagy - ahogy nézlek, úgy
leszek egyre gyávább és szomorúbb:
maradj te elérhetetlen! Pedig
te is ölelsz, nemsoká, valakit:
s ért az majd hozzád? Ért bárki? Csak én
tudom, mit tudnál. Húnyjon vágy s remény,
húnyjon előre: sebét akarom:
ilyen dolgokban az is fájdalom,
ha a jövőt, ismeretlenekét,
ha azt vesztjük, ami nem a miénk.
Volt már s lesz még szeretőm biztosan,
de egy se, mint te, egyik sem olyan:
engem az idegesek, okosak,
nyugtalanok keresnek s vonzanak,
téged a nyugodt szív, a tiszta, hű -
Soká fájni fogsz, rebbenőszemű!

2009. január 27., kedd

Szabó Lőrinc: Tücsökzene

Az egész tó


Fehérben napozott. Szélcsöndes ujj
száz cirógatta; bátortalanúl,
de tavaszian. Jólesett neki.
A sok arany kör, mely húnyt szemei
alatt imbolygott, mélyre, messzire
belefúródott (egy-két centire),
s úgy feszitette teste rügyeit,
hogy az már virághusnak s egy kicsit
liliomszagnak érezte magát.
Talán az is volt. Fogta illatát
körötte tíz félmeztelen fiú:
szemük mohó méh! Örökmámorú
kút okádott mellettük. De neki
sajdultak emberi idegei:
elpirúlt, fölkelt, víz alá bukott.
S én láttam (fentről), négy végtagja hogy
nyílt és csukódott - mit megőrjitett:
az egész tó vele szeretkezett.

2009. január 20., kedd

portréfestés

A portré elökészületei:

A január 8.-án bemutatott Zöld portré megfestése elött, szokásomhoz hűen több fotót is készitettem. Ezekből mutatok be most párat.Végülis ezt a mosolygós féloldalas beállitást választottam:

2009. január 15., csütörtök

Blogjáték

Újabb játék talált meg ezúton kétszer is : Sasótól, és Krisztától kaptam.
Akinek továbbadnám, már mindenki beszámolt a 2008-as olvasmányairól. Így az az érzésem hogy a továbbadást most sem erőltetném.
Azon viszont sokáig gondolkoztam hogy mikor is kezdődött 2008. Mármint olvasásilag.

Nem tudom . De talán mindegy is ....


1. Paulo Coelho:Veronika meg akar halni.

A népszerű Brazil író könyveit gondolom nem kell bemutatni. Döntések életről halálról, a sors kiszámíthatatlanságáról.

2. Susan Vreeland: A jácintkék ruhás lány.

Vermeer egy festményének története. A festmény utján keresztül, különböző sorsok elevenednek meg, különböző korokból. Betekinthetünk azoknak az embereknek az életébe, akik hosszabb vagy rövidebb ideig magukénak tudhatták a remekművet. És akikre mind-mind nagy hatással volt.

Hasonló felépitésü könyv a következő is.


3. Vámos Miklós: Apák könyve.
Tizenkét nemzedékről szól, és háromszáz évnyi utazásról térben és időben, történelemben .Ezt erősíti a könyv nyelvezete is, hiszen a kezdeti régies nyelvezet fokozatosan szűnik meg.

4. Popper Péter : Kinyílt az ég .
Ebben a "profán verseskönyvben" a szerző a legkedvesebb verseiből idéz, és a hozzájuk fűződő emlékeit, érzéseit, gondolatait osztja meg az olvasóval.

5. Babits Mihály: Gólyakalifa .
A könyv egy skizofrén fiatalember életét írja le, ahol a nappal és az éjszaka ,a valóság és a képzelet, határai fokozatosan elmosódnak. Az álom,és a valóság összekuszálódik, mígnem a főhős számára is az lessz a kérdés: Ki álmodja a másikat??


Mint blogomból kiderül különösen sokat jelentenek számomra a versek. Kosztolányi, Pilinszky, Szabó Lőrinc, József Attila, Rabnóti Miklós, Tóth Árpád... és még sorolhatnám.És természetesen kihagyhatatlan a felsorolásból az a sok sok művészeti , festészeti, és fotós album, melyek 100 % -ig részei életemnek.


2009. január 8., csütörtök

portréfestmény

William Wordsworth
(1770-1850)
Tünemény

Mikor először tűnt elém,
drága volt, mint egy tünemény,
kit azért küldött életem,
hogy egy perc dísze ő legyen.
Szeme mint alkony csillaga;
s az alkony hozzá a haja:
csak ennyi benne az, ami
nem májusi és hajnali.
Vidám kép, édes könnyűség:
meglep, megállít és kísért.


De többször látva: látomány
volt ő, és mégis földi lány.
Lépése szűzi és szabad.
Házias minden mozdulat.
Alakja nyájas, tiszta fény.
Nyomában emlék és remény
kelt: mivel ő sem állt a szív
mindennapi és primitív
éhei, kis búk, örömök,
csók, könny, mosoly, vágy, gáncs fölött.


Azóta híven nézem őt,
s lesem élete ütemét.
lelket lélegző drága lény:
útitárs a Halál felé.
Szilárd ész, gyengéd akarat,
szívós erő halk báj alatt.
Valódi asszony, jó s igaz,
intés, parancs, derű, vigasz.
Asszony, és mégis valami
fényt érzek, ami angyali...

Babits Mihály fordítása

2009. január 4., vasárnap

Téli verőfény


TÓTH ÁRPÁD: TÉLI VERŐFÉNY (részlet)

Mit ablakom körülfog vén kerettel,
Megfrissül most az únt, szomoru táj,
Víg napsugár pingál aranyecsettel
Az ócska képen és restaurál:
A régi Mester megkopott müvét
Ragyogni szítja most az új lazúr,
E vén világba zárt örök szivét
Feldobogtatja nékem most az Úr.

Egy ócska házon a rőt téglakémény
Most ég felé bíbor kedvvel feszül,
Az égbe szökken víg erotikával,
S az édes levegőbe idvezül.
A lanka dombok telt, kerek vonalja
Kigömbölyül szelíden a leples, tiszta hóra,
Hűs paplana alatt a dús föld, mélyen alva,
Most szívja kebleit tán duzzadóra.

...

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...