2009. május 27., szerda

A zöldszemű festmény


A szeme zöld,
s sárgára festi a haját.
Ha rád tekint, megölt
e csillogó, szines agát,
e villogó, bűvös agát.
A szeme zöld,
s sárgára festi a haját.
A csókja tűz,
titokzatos, vérforraló,
kacaja a halálba űz,
s azt mondja, lenn a sírba jó,
a mély, a hűvös sírba jó.
A csókja tűz,
titokzatos, vérforraló.
A lelke bűn
és mély, akárcsak a halál.
Ha nevet és az éjbe tűn,
hozzá anyák siralma száll,
bősz átka és siralma száll.
A lelke bűn
és mély, akárcsak a halál.
Bús éjeken
ó, hányszor átkozom haját.
Elátkozom, eltemetem,
s fejem bilinccsel fonja át,
selyem bilinccsel fonja át.
Bús éjeken
ó, hányszor átkozom haját.

2009. május 23., szombat

A festmény, és története

A "kép a falon" művészeti portálról már írtam a blogomban. Itt ismertem meg Duló Ildikó -Kóka-festőművészt , akinek az írásait mindig nagy szeretettel olvasom. Egy festmény neki nem "csak egy festmény" , ő továbbgondolja belelátja az eseményeket a művekbe.
Az előző bejegyzésben bemutatott festményemben a következő történetet látta:


- Öreg vagyok – gondolta – még szép vagyok, legalábbis aki messzebbről lát, még láthat szépnek, de már nem sokáig.
Az ablaküvegből egy valóban szép és igazából még fiatal arc nézett vissza rá, ő azonban nem a tükörképét látta. Nem látta az üveg mögött neszező sötét kertet sem, nem látta az ablakpárkányon pihenő bogarat sem.
Egy férfi képét látta, még akkor is, amikor szemét már teljesen elöntötték a könnyek. Nem mert pisogni, nehogy végigfolyjon az arcán a sós patak. Abban bízott, ha sikerül valami vidám dologra gondolnia, akkor fölszáradnak a könnyei.
A lányára gondolt. Fölrémlett előtte a hintában szálló, karcsú, kis alak, ahogy világoskék ruhája lebben, ahogy szőke haja mögötte lobog.
Rettenetesen elszégyellte magát; irígy volt a lányára. Ő tényleg szép, előtte az élet, még sok szerelem vár rá, férfiak tömege fogja imádni és csodálni.
- Engem már nem – gondolta – Ez az utolsó esély.
Önkéntelen kinyújtotta a kezét, és megsimogatta a férfi tüskés képét. Abban a pillanatban azonban, ahogy ujja megértette, hogy nem szúrkálást, csak az üveg személytelen hűvösségét érzi, mégiscsak kicsordult a könnye.
Ekkor valóban meglátta a tükörképét az ablaküvegben. Egy síró, boldogtalan asszony arcát. Most nem láthatta az apró ráncokat és kis foltokat, amiket reggelente oly hosszasan szokott vizsgálgatni a fürdőszoba tükrében, most nem leshette, vegyült-e már ősz szál kócos hajába, amitől minden nap rettegett. Most csak annyit látott, hogy a valaha oly sok férfit elvarázsoló arc eltorzul a görcsösen visszafojtani igyekezett sírástól, és a kíméletlen könnyek csak csorognak végig lefelé megállíthatatlanul.
Amikor a kéz a vállára nehezedett, összerezzent. Arcához kapott, hogy letörölje az égető, áruló nyomokat, aztán levette tekintetét az ablakról, és fölnézett a férjére.
- De szép vagy! - mosolygott a férfi.
Az asszony hevesen megölelte, erősen kapaszkodott belé, és csak rázta-rázta a zokogás.
.
.
.

2009. május 14., csütörtök

Hasonlatok

Radnóti Miklós: Hasonlatok


Olyan vagy, mint egy suttogó faág,
ha rámhajolsz,
s rejtelmes ízű vagy,
olyan vagy, mint a mák,

s akár a folyton gyűrűző idő,
oly izgató vagy,
s olyan megnyugtató,
mint sír felett a kő,

olyan vagy, mint egy vélem nőtt barát,
s nem ismerem ma sem
egészen még
nehéz hajadnak illatát,

és kék vagy olykor s félek, el ne hagyj,
csavargó, nyurga füst -
és néha félek tőled én,
ha villámszínű vagy,

s mint napsütötte égiháború:
sötétarany,-
ha megharagszol,
ép oly vagy, mint az ú,

mélyhangu, hosszan zengő és sötét,
s ilyenkor én
mosolyból fényes hurkokat
rajzolgatok köréd.

2009. május 10., vasárnap

Köszönöm azoknak akik eljöttek a megnyitóra, Gál Ildikónak hogy szeretettel fogadtak a Művelődési házban, és nemutolsósorban Mézes Violetta színművésznőnek a gyönyörű verset.

2009. május 6., szerda

meghívó
A kiállítás megtekinthető:

Cím: Táncsics Mihály Művelődési Ház

1238 Bp. Grassalkovich út 122.

2009. május 22-ig minden hétköznap 10-18 óráig illetve a rendezvények idején

Megközelíthető: Közvágóhíd irányából Hév-vel, valamint a Határ út felöl a 66-os autóbusszal a Hősök teréig. Autóval az 51-es út vonalán, a Soroksári úton.

2009. május 5., kedd

Radnóti emlékév

100 évvel ezelőtt 1909 május 5.-én született Radnóti Miklós. Az Ő tiszteletére álljon itt most az egyik legkedvesebb versem .


Tétova óda


Mióta készülök, hogy elmondjam neked
szerelmem rejtett csillagrendszerét;
egy képben csak talán, s csupán a lényeget.
De nyüzsgő s áradó vagy bennem, mint a lét,
és néha meg olyan, oly biztos és örök,
mint kőben a megkövesült csigaház.
A holdtól cirmos éj mozdul fejem fölött
s zizzenve röppenő kis álmokat vadász.
S még mindig nem tudom elmondani neked,
mit is jelent az nékem, hogy ha dolgozom,
óvó tekinteted érzem kezem felett.
Hasonlat mit sem ér. Felötlik s eldobom.
És holnap az egészet ujra kezdem,
mert annyit érek én, amennyit ér a szó
versemben s mert ez addig izgat engem,
míg csont marad belőlem s néhány hajcsomó.
Fáradt vagy s én is érzem, hosszú volt a nap, -
mit mondjak még? a tárgyak összenéznek
s téged dicsérnek, zeng egy fél cukordarab
az asztalon és csöppje hull a méznek
s mint színarany golyó ragyog a teritőn,
s magától csendül egy üres vizespohár.
Boldog, mert véled él. S talán lesz még időm,
hogy elmondjam milyen, mikor jöttödre vár.
Az álom hullongó sötétje meg-megérint,
elszáll, majd visszatér a homlokodra,
álmos szemed búcsúzva még felémint,
hajad kibomlik, szétterül lobogva,
s elalszol. Pillád hosszú árnya lebben.
Kezed párnámra hull, elalvó nyírfaág,
de benned alszom én is, nem vagy más világ,
S idáig hallom én, hogy változik a sok
rejtelmes, vékony, bölcs vonal
hűs tenyeredben.

2009. május 3., vasárnap

Anyák napja

Valaki egy széket tolt oda, és ő leült a székre. És arra gondolt le kellene festeni mamikát. És arra gondolt: lefestettem az életben száz és száz asszonyt, de mamikát soha. Miért? Miért, hogy éppen a legkedvesebbet, a legszebbet nem? Miért? Az ember annyi mindenre gondol az életben, csak arra nem, ami fontos. Az ember képeket fest, mindenről, mindenkiről, csak éppen arról nem, aki a legtöbb , aki a legfontosabb, aki a legszebb.
Miért?


Wass AlbertHát én lefestettem, és ezúton is kívánok , nagyon boldog anyák napját neki, és minden édesanyának!LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...